Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2023

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 22 Μαΐου οι αιτήσεις για την κατασκηνωτική περίοδο 2023


Οι εγγραφές για ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22 Μαΐου και ώρα 10:00 και θα είναι ανοιχτές μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 23:59.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 28.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.05.2023 (τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 1 & 2)
ΤΡΙΤΗ 23.05.2023 (τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 3 & 4)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.05.2023 (τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 5 & 6)
ΠΕΜΠΤΗ 25.05.2023 (τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 7 & 8)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.05.2023 (τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 9 & 0)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.05.2023 (ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΜ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.05.2023 (ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΜ)

ΔΕΙΤΕ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (PDF ΑΡΧΕΙΟ)

Οι αιτήσεις φέτος γίνονται μέσω gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxis. Για οποιαδήποτε βοήθεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στον λογιστή σας.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
- ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
- άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης. Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

Επίσης, οφείλουν να προσέξουν στη συμπλήρωση του πεδίου δήλωσης της επιθυμίας έκδοσης επιταγής, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε κατασκήνωση, θα αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη διαμονή του, θα αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis