Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2023

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ 2023!

Αναρτήθηκαν την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του «Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023» στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης)

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Δικαιούχοι

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σελίδα του ΟΑΕΔ.

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 2810 343904, 2810 343905, 6973 626611 με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για να κάνουμε κράτηση σε όποιο από τα δεκαπενθήμερα εσείς επιθυμείτε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση, και για να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο παραμονής σας, εκτός από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο θα σας δοθεί εκείνη την χρονική στιγμή να συμπληρώσετε, είναι απαραίτητα να μας κρατάτε τα εξής χαρτιά:

1. Δελτίο Εγγραφής

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής (σε ένα δελτίο όλα τα παιδιά)

2. Ιατρικό Δελτίο

Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το ιατρικό δελτίο (ξεχωριστό δελτίο για κάθε παιδί)

3. Φωτοτυπία Ταυτότητας Δικαιούχου

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου στον ΟΑΕΔ και πάνω να αναγράφεται το ΑΦΜ το ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση του δικαιούχου ευκρινώς

φωτοτυπία της ταυτότητας

4. Ταυτότητα Παιδιού ή Διαβατήριο ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασφάλισης Παιδιού

φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του παιδιού