Το επιτελείο της κατασκήνωσης απαρτίζεται από επιστήμονες με πείρα και γνώσεις, από άτομα που ασχολούνται χρόνια με τα παιδιά, καταξιωμένους επαγγελματίες με πολύχρονη προσφορά.

Τα στελέχη που συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα επιλέγονται με βασικό κριτήριο τη σοβαρότητά τους, αλλά και την ικανότητά τους να παίζουν, να εμψυχώνουν και να καθοδηγούν τα παιδιά.

Διακατέχονται από υπομονή, αίσθημα συνεργασίας, υπευθυνότητα και εντιμότητα. Τους χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα, η μεταδοτικότητα, ο ενθουσιασμός και η ενεργητικότητα.

Αλλά προπαντός ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!